Jensen el cykler til kommuner

Jensen Cykler samt serviceaftaler bruges med fordel til hjemmeplejen, udkørende personale, borger- og boligsociale projekter, samt til pedel funktioner.

Følgende kommuner har vi et fremragende samarbeje med:
Herlev |Gladsaxe | Gentofte | Frederiksberg |Albertslund | Ballerup | Lyngby Tårbæk | Høje Taastrup | m.fl.