Hvorfor?

Motion

Det er lige som at cykle…..
når man først har lært det, glemmer man det aldrig!

Et udtryk vi alle kender, men som ikke tages bogstaveligt.

En lang dag bag et skrivebord, eller ensformige arbejdsbetingelser er ikke befordrende for folkesundheden.

Op imod 30% af den danske befolkning er så fysisk inaktive, at det er til fare for deres sundhed. Dette kan medføre type II diabetes, overvægt, forhøjet fedtindhold i blodet og forhøjet blodtryk. Mindst hver fjerde hjertetilfælde skyldes for lidt fysisk aktivitet.

Vi ved at regelmæssig fysisk aktivitet – i dagliglivet, på arbejdspladsen, i skoletiden eller i fritiden – har sundhedsgavnlige effekter på en lang række af kroppens funktioner og virker forebyggende mod sygdom. Vi ved, at fysisk aktivitet har en række positive elementer ud over det sundhedsfremmende. Livsglæde, leg og social samvær.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive af moderat intensitet mindst en halv time dagligt, og helst alle ugens dage.
Virksomhederne bruger mange ressourcer på at forbedre arbejdsmiljøet og investerer i medarbejdernes faglige kompetencer, men bliver bremset i deres tilbud om motion i arbejdstiden på grund af skattereglerne.
Medarbejderen skal betale skat af gratis motion og vejledning ydet af virksomheden, hvilket sætter en naturlig begrænsning for tilslutningen.